Trường hợp răng khấp khểnh, răng cửa cụp, cười hở lợi, khớp cắn sâu, thiếu 2 răng cửa hàm dưới được khăc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa cụp, khớp cắn sâu, răng lộn xộn, cười hở lợi, hàm dưới thiếu 2 răng cửa, đã làm cầu sứ 3 răng cửa Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: hàm…

Trường hợp răng lộn xộn, răng cửa chìa được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi, không nhổ răng, chỉ mài kẽ và kéo lùi toàn hàm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa khấp khểnh, vênh ra ngoài, răng cửa hơi chìa, nụ cười mất thẩm mỹ Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ răng tạo khoảng, cắm vis kéo lùi toàn…

Trường hợp đã niềng răng mặt ngoài nhưng bị hô do không nhổ răng được niềng lại thành công bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đã niềng mặt ngoài nhưng không nhổ răng nên bị hô, răng chìa, góc nghiêng môi nhô Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa 2 hàm,…

Trường hợp vẩu, răng chìa, khớp cắn sâu, răng lộn xộn được niềng răng thành công bằng mắc cài mặt lưỡi tự đóng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hàm trên chìa, khớp cắn sâu, răng hàm dưới lộn xộn, góc nghiêng thấy môi vẩu Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, hàm trên cắm 2…

Trường hợp tái phát sau niềng răng mặt ngoài, răng thưa, khớp cắn sâu, được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đã niềng răng mặt ngoài cách đây vài năm, hiện vẫn còn răng bị xoay, có khe thưa, khớp cắn sâu Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: sắp đều lại răng, đóng…

Niềng răng mặt lưỡi hàm trên khắc phục vẩu, lệch đường giữa cho khách hàng 37 tuổi, thiếu 1 răng cửa hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hàm trên răng chìa, hàm dưới thiếu 1 răng cửa nên đường giữa hàm dưới lệch, góc nghiêng vẩu nhiều Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 3 răng số 4, kéo…

Trường hợp răng lộn xộn, khớp cắn sâu được niềng răng mặt lưỡi thành công bằng phương pháp mài kẽ và di xa, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, khấp khểnh, nụ cười mất thẩm mỹ, khớp cắn sâu Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ răng tạo khoảng sắp đều răng, cắm 2 vis hàm trên…

Trường hợp răng lộn xộn, khớp cắn ngược, răng số 7 hàm dưới bị đổ được khắc phục bằng niềng răng mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hơi lộn xộn, khớp cắn ngược, góc nghiêng thấy môi dưới trề ra, răng số 7 hàm dưới đổ vào trong Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ tạo khoảng…

Niềng răng mặt trong sửa lại một ca niềng răng mắc cài sứ mặt ngoài bị hỏng, khớp cắn sâu, ko đóng khoảng được

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đã niềng tại một nha khoa khác tại Sài Gòn hơn 1 năm nhưng hàm trên chưa khít hết khoảng, khớp cắn vẫn sâu, hàm dưới bong gần hết mắc cài Phương án niềng…