Một ca khấp khểnh, hô nhẹ, mất 1 răng số 6 hàm dưới được niềng răng thành công bằng mắc cài mặt trong 2 rãnh

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, khớp cắn sâu, góc nghiêng môi hơi nhô, đã mất 1 răng hàm số 6 hàm dưới

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 3 răng số 4 và kéo đóng khoảng mất răng số 6

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, khoảng mất răng được kéo khít không phải trồng răng giả, độ cắn trùm bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, hết khớp cắn sâu, nụ cười đẹp hơn, môi đỡ nhô

Share:

Trả lời