Một ca răng thưa, góc nghiêng môi vẩu được niềng răng thành công bằng mắc cài mặt lưỡi đa rãnh 3D

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa 2 hàm đều thưa, răng cửa hàm trên chìa, góc nghiêng hô

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, kéo khít khe thưa và kéo lùi răng cửa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: trục răng thẳng, khớp cắn lồng múi tốt, nụ cười và góc nghiêng đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khe thưa, cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ vẩu

Share:

Trả lời