Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa chìa, góc nghiêng môi hơi nhô, có răng nanh hơi khểnh Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, tạo chỗ sắp đều răng và kéo lùi răng cửa…

Trường hợp răng khấp khểnh nặng, lệch đường giữa được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng, đường giữa hàm dưới lệch sang trái nhiều, cười mất thẩm mỹ Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: không nhổ răng, mài kẽ kết hợp di xa toàn…

Niềng răng mặt trong cứu một ca niềng răng mắc cài sứ nơi khác bị hỏng, khớp cắn sâu không đóng được khoảng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đang niềng dở mắc cài sứ ở nha khoa khác, đã nhổ 4 răng nhưng khớp cắn sâu, kéo mãi không khít và vẫn hô Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: làm…

Trường hợp khớp cắn ngược, móm, khấp khểnh hàm trên được khắc phục bằng niềng răng mặt trong

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hàm trên lộn xộn, khớp cắn ngược, góc nghiêng móm môi dưới trề ra Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: không nhổ răng, kéo lùi toàn hàm dưới để khắc phục…

Trường hợp khớp cắn ngược, móm được niềng răng mắc cài mặt lưỡi thành công bằng phương pháp di xa toàn hàm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn ngược, hàm trên khấp khểnh, góc nghiêng móm, môi dưới nhô r Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: cắm vis kéo lùi toàn bộ hàm dưới để khắc phục cắn…

Một ca hô góc nghiêng, răng cửa chìa nhiều, khấp khểnh được khắc phục hoàn toàn bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa 2 hàm đều chìa, răng khấp khểnh, cười không được tự tin, góc nghiêng môi nhô nhiều Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi…

Một trường hợp hô hàm trên, khớp cắn rất sâu được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi đa rãnh, nhổ 2 răng hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng thấy hô phần môi trên, khó ngậm kín môi, răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu nặng hàm dưới lộn xộn Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2…

Trường hợp răng chìa, đường giữa 2 hàm lệch nhau, mất răng số 6 hàm trên được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa chìa, môi hơi nhô, đường giữa 2 hàm lệch nhau, mất răng số 6 hàm trên bên phải Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ thêm 3 răng số 4,…

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô khá nặng, cằm lẹm, khớp cắn sâu Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, hàm trên cắm 2 vis để kéo vào nhiều nhất có…

Một trường hợp hô, răng chìa, lộn xộn được niềng răng mắc cài mặt lưỡi thành công đạt góc nghiêng đẹp

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô, cằm hơi lẹm, răng cửa 2 hàm đều chìa, hơi lộn xộn Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa vào, hàm trên cắm…

Trường hợp răng khấp khểnh, khớp cắn sâu được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi hàm trên, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh cả 2 hàm, khớp cắn sâu góc nghiêng không hô, Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ tạo khoảng sắp đều răng và cắm vis di xa toàn…

Trường hợp hô, răng khấp khểnh, khớp cắn sâu được giải quyết bằng mắc cài mặt lưỡi Hàn Quốc, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hàm dưới lộn xộn, hàm trên chìa, khớp cắn sâu, góc nghiêng thấy môi nhô ra, cằm lẹm Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi…

Trường hợp hô hàm trên, hàm dưới lộn xộn, góc nghiêng vẩu được niềng răng mặt lưỡi thành công, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa, hàm dưới lộn xộn, góc nghiêng thấy môi nhô ra trước, cằm lùi Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, kéo lủi răng cửa hàm…

Trường hợp hô, cung hàm méo, khớp cắn sâu được khắc phục thành công bằng mắc cài mặt lưỡi, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng thấy môi nhô, răng chìa, khớp cắn sâu, cung hàm bên phải bị đổ vào trong Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nong rộng cung hàm, nhổ 4 răng, kéo…