Khách hàng tiết kiệm được 2 cái implant sau khi niềng răng mặt trong chữa hô và kéo đóng khoảng mất răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: mồm bị vẩu nặng, răng cửa chìa, hàm dưới mất 3 cái răng hàm

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng số 4 hàm trên tạo chỗ kéo lùi răng cửa giảm hô. Hàm dưới kéo đóng khoảng mất răng hàm

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng cửa được kéo thẳng, khớp cắn lồng múi ổn định, hàm dưới từ chỗ phải cắm 3 implant giảm xuống chỉ cần cắm 1 implant

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết chìa, khoảng mất răng được kéo đóng, tình trạng vẩu gần như cải thiện 100%

Share:

Trả lời