Chỉnh nha mặt lưỡi khắc phục khớp cắn sâu, răng lộn xộn cho một khách hàng đã trồng implant

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng răng lộn xộn, khớp cắn sâu, tương quan khớp cắn hạng II, đã trồng 1 implant ở hàm dưới

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: sắp đều răng, làm phẳng cung răng chữa cắn sâu, cắm vis di xa toàn hàm trên để chỉnh tương quan hạng II

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, độ cắn trùm cắn chìa lý tưởng

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, hết khớp cắn sâu, khớp cắn hạng II chỉnh thành hạng I

Share:

Trả lời