Ca niềng răng hô, thưa, chìa sử dụng mắc cài mặt trong có nhổ 4 răng số 4

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa chìa nhiều, khe thưa giữa 2 răng cửa, góc nghiêng hô

 

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa 2 hàm

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, trục răng thẳng, khớp cắn lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết chìa, hết khe thưa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng nam thần thánh

Share:

Trả lời