Trường hợp răng lộn xộn, hô nhẹ, khớp cắn đối đầu, lệch đường giữa 2 hàm được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh, hơi vâu, khớp cắn đối đàu, đường gữa 2 hàm lệch nhau Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, sắp đều lại răng và kéo lùi răng…

Trường hợp răng lộn xộn, khớp cắn sâu được niềng răng mặt lưỡi thành công bằng phương pháp mài kẽ và di xa, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, khấp khểnh, nụ cười mất thẩm mỹ, khớp cắn sâu Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ răng tạo khoảng sắp đều răng, cắm 2 vis hàm trên…

Trường hợp răng lộn xộn, khớp cắn ngược, răng số 7 hàm dưới bị đổ được khắc phục bằng niềng răng mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hơi lộn xộn, khớp cắn ngược, góc nghiêng thấy môi dưới trề ra, răng số 7 hàm dưới đổ vào trong Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ tạo khoảng…

Niềng răng thưa, khớp cắn ngược, móm bằng mắc cài mặt lưỡi, kéo lùi toàn hàm dưới dùng minivis

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa thưa, khớp cắn ngược, góc nghiêng móm, môi dưới trề Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: không nhổ răng, kéo lùi toàn hàm dưới bằng minivis để giải quyết khớp…

Niềng răng mặt trong sửa lại một ca niềng răng mắc cài sứ mặt ngoài bị hỏng, khớp cắn sâu, ko đóng khoảng được

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đã niềng tại một nha khoa khác tại Sài Gòn hơn 1 năm nhưng hàm trên chưa khít hết khoảng, khớp cắn vẫn sâu, hàm dưới bong gần hết mắc cài Phương án niềng…

Niềng răng mặt lưỡi sửa lại một ca đã niềng răng mặt ngoài bị hỏng, răng vẫn chìa, khớp cắn vẫn sâu

Tình trạng trước khi niềng răng tại Trung tâm Niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đã từng niềng răng mặt ngoài cách đây vài năm, hiện tại răng cửa hàm trên chìa hẳn ra ngoài, khớp cắn sâu, tương quan khớp cắn loại II Phương án niềng răng mắc…

Cung răng tròn đều đẹp và khớp cắn chuẩn sau khi niềng răng mặt trong nhổ 4 răng điều trị hô, khấp khểnh, khớp cắn đối đầu

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh, khớp cắn đối đầu, 2 răng cửa thụt vào bị cắn ngược, nụ cười mất thẩm mỹ, góc nghiêng thấy bị hô Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ…

Trường hợp răng khểnh được khắc phục thành công bằng mắc cài mặt lưỡi, áp dụng phương pháp mài kẽ răng và kéo lùi toàn hàm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, răng cửa hàm trên cắn chéo, răng nanh khểnh cao, đường giữa 2 hàm lệch nhau Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: không nhổ răng, mài kẽ răng cửa…

Trường hợp hô, cằm lẹm, khớp cắn sâu được niềng răng thành công bằng mắc cài mặt lưỡi hai rãnh, nhổ 3 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa trên chìa, khớp cắn sâu, mất 1 răng hàm dưới, góc nghiêng hô nhiều, răng lộn xộn, đường giữa 2 hàm lệch nhau Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ…

Trường hợp răng cửa hàm trên chìa nhiều, răng lộn xộn, khớp cắn sâu được khắc phục bằng niềng răng mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa hẳn ra ngoài, góc nghiêng hô, răng lộn xộn, khớp cắn sâ Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: khách hàng muốn nhổ ít răng, nên bác sĩ…

Niềng răng mặt trong khắc phục răng thưa, lệch đường giữa hàm trên do thiếu răng cửa 1 bên, không cần trồng răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên bị thưa, thiếu 1 răng cửa số 2 bên phải làm đường giữa hàm trên lệch sang phải, Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: cắm vis kéo phần…