Trường hợp hô hàm trên, hàm dưới lộn xộn, góc nghiêng vẩu được niềng răng mặt lưỡi thành công, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa, hàm dưới lộn xộn, góc nghiêng thấy môi nhô ra trước, cằm lùi Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, kéo lủi răng cửa hàm…

Trường hợp hô, cung hàm méo, khớp cắn sâu được khắc phục thành công bằng mắc cài mặt lưỡi, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng thấy môi nhô, răng chìa, khớp cắn sâu, cung hàm bên phải bị đổ vào trong Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nong rộng cung hàm, nhổ 4 răng, kéo…

Trường hợp răng khấp khểnh, lệch nhân trung hàm trên do thiếu răng, vẩu môi dưới được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đường giữa hàm trên lệch sang trái do thiếu răng số 2 bên trái, hàm dưới lộn xộn, góc nghiêng thấy môi dưới trề ra Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ…

Trường hợp răng lộn xộn, thiếu răng nanh làm đường giữa lệch sang bên được niềng răng mặt lưỡi thành công

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, đã nhổ 1 răng nanh khểnh hàm trne, đường giữa hàm trên lệch sang trái Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 3 răng số 4, tạo chỗ sắp…

Trường hợp răng khấp khểnh, răng cửa cụp, cười hở lợi, khớp cắn sâu, thiếu 2 răng cửa hàm dưới được khăc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa cụp, khớp cắn sâu, răng lộn xộn, cười hở lợi, hàm dưới thiếu 2 răng cửa, đã làm cầu sứ 3 răng cửa Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: hàm…

Trường hợp răng lộn xộn, răng cửa chìa được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi, không nhổ răng, chỉ mài kẽ và kéo lùi toàn hàm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa khấp khểnh, vênh ra ngoài, răng cửa hơi chìa, nụ cười mất thẩm mỹ Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ răng tạo khoảng, cắm vis kéo lùi toàn…

Trường hợp đã niềng răng mặt ngoài nhưng bị hô do không nhổ răng được niềng lại thành công bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đã niềng mặt ngoài nhưng không nhổ răng nên bị hô, răng chìa, góc nghiêng môi nhô Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa 2 hàm,…

Trường hợp răng khấp khểnh nặng, khớp cắn ngược, móm được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi hai rãnh, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng, cắn ngược răng cửa, góc nghiêng thấy môi dưới trề, móm Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng tạo khoảng sắp đều răng hai hàm, chỉnh…

Ca khớp cắn ngược, móm, được khắc phục bằng niềng răng mặt trong hàm trên pha lê hàm dưới, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn ngược, góc nghiêng thấy móm do môi dưới trề ra Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ tạo khoảng dàn đều răng, cắm 2 vis hàm dưới kéo lùi…

Trường hợp răng lộn xộn, hô nhẹ, khớp cắn đối đầu, lệch đường giữa 2 hàm được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh, hơi vâu, khớp cắn đối đàu, đường gữa 2 hàm lệch nhau Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, sắp đều lại răng và kéo lùi răng…

Niềng răng mặt lưỡi khắc phục răng khấp khểnh lộn xộn bằng phương pháp mài kẽ, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa lộn xộn, cắn chéo, nụ cười mất thẩm mỹ Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ răng tạo khoảng, không nhổ răng Kết quả  niềng răng mắc cài mặt…

Niềng răng mặt lưỡi hàm trên khắc phục vẩu, lệch đường giữa cho khách hàng 37 tuổi, thiếu 1 răng cửa hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hàm trên răng chìa, hàm dưới thiếu 1 răng cửa nên đường giữa hàm dưới lệch, góc nghiêng vẩu nhiều Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 3 răng số 4, kéo…

Trường hợp hô, cười hở lợi, khớp cắn sâu được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi hàm trên, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng vẩu, răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu, cười hở lợi Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, hàm trên cắm 2…

Trường hợp răng khấp khểnh, khớp cắn sâu được niềng răng mặt lưỡi thành công không cần nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh lộn xộn, khớp cắn sâu, nụ cười mất tự tin Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ răng tạo khoảng sắp đều răng, làm phẳng cung răng Kết…

Trường hợp khớp cắn hạng 2, cắn sâu, hàm trên chìa được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi, dùng phương pháp di xa không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hàm trên chìa, răng hơi lộn xộn, khớp cắn sâu, tương quan khớp cắn hạng II Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: không nhổ răng, mài kẽ răng tạo khoảng và kéo…