Một ca khớp cắn ngược, khấp khểnh nặng, vẩu, mất răng hàm được niềng răng thành công bằng mắc cài mặt trong 2 rãnh

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng, nụ cười xấu, mất 1 răng số 6 hàm dưới, góc nghiêng vẩu, khớp cắn ngược

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 3 răng số 4, tạo khoảng sắp đều lại răng và kéo lùi răng cửa chữa hô

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn ổn định, có độ cắn phủ hàm trên lên hàm dưới

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết cắn ngược, hết khấp khểnh, răng đỡ chìa, khoảng mất răng được kéo khít, nụ cười đẹp hơn nhiều, góc nghiêng đỡ vẩu

Share:

Trả lời