Ca niềng răng mắc cài mặt trong điều trị răng khấp khểnh, hô, khớp cắn sâu cho khách hàng thiếu răng cửa hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô, cằm lẹm, răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu, hàm dưới thiếu 1 răng cửa, đường giữa lệch Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 3 răng số…

Một trường hợp khớp cắn ngược, răng lộn xộn được khắc phục bằng niềng răng mặt lưỡi sau 16 tháng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hàm trên lộn xộn, hàm dưới khá đều, khớp cắn ngược, góc nghiêng móm môi dưới trề ra Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ răng khôn, mài kẽ răng tạo…

Một ca hô, răng khểnh, chìa được khắc phục bằng chỉnh nha mắc cài mặt trong hoàn thành sau hơn 1 năm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh, răng cửa chìa, đường giữa 2 hàm lệch nhau, góc nghiêng vẩu khá nặng Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, tạo chỗ kéo lùi răng cửa…

Trường hợp hô hàm trên, răng khấp khểnh, lệch đường giữa được khắc phục bằng niềng răng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng thấy vẩu môi, răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu, đường giữa 2 hàm không trùng nhau Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, hàm trên cắm…

Một trường hợp hô, lộn xộn, lệch đường giữa 2 hàm được điều trị bằng mắc cài mặt lưỡi 3D, có nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng thấy môi nhô, răng cửa chìa, hàm dưới hơi lộn xộn, đường giữa 2 hàm lệch nhau Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi…

Một ca khớp cắn ngược, khấp khểnh nặng, vẩu, mất răng hàm được niềng răng thành công bằng mắc cài mặt trong 2 rãnh

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng, nụ cười xấu, mất 1 răng số 6 hàm dưới, góc nghiêng vẩu, khớp cắn ngược Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 3 răng số 4, tạo…

Một ca răng lộn xộn, khớp cắn sâu được sắp đều thành công bằng mắc cài mặt trong, nhổ 2 răng hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh lộn xộn cả 2 hàm, hàm trên thiếu chỗ nhiều, khớp cắn sâu Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng hàm trên tạo khoảng sắp đều lại…

Niềng răng mắc cài mặt trong điều trị một ca răng lộn xộn, hô, có nhổ răng hoàn thành sau hơn 1 năm only

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, răng cửa chìa, đường giữa 2 hàm lệch nhau, góc nghiêng thấy môi nhô nhiều Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, tạo chỗ sắp đều răng…

Một ca hô, răng lộn xộn, khớp cắn sâu, lệch đường giữa được giải quyết nhanh gọn bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô, môi nhô ra trước, răng lộn xộn và chìa, khớp cắn sâu, đường giữa 2 hàm không trùng nhau Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng kéo…

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa chìa, góc nghiêng môi hơi nhô, có răng nanh hơi khểnh Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, tạo chỗ sắp đều răng và kéo lùi răng cửa…

Một ca khớp cắn hở, răng thưa và khấp khểnh, cười lệch được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nhẹ, khớp cắn hở, hàm dưới răng cửa thưa, hàm trên răng cửa bị nghiêng nhìn cười méo Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: sắp đều răng 2 hàm,…

Trường hợp răng khấp khểnh nặng, lệch đường giữa được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng, đường giữa hàm dưới lệch sang trái nhiều, cười mất thẩm mỹ Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: không nhổ răng, mài kẽ kết hợp di xa toàn…

Một ca hô hàm nặng, khớp cắn sâu, răng khấp khểnh được điều trị chỉnh nha mặt lưỡi kết hợp phẫu thuật cắt hàm thành công

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm nặng, cằm lẹm, khớp cắn sâu, răng hơi lộn xộn Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ răng để dựng thẳng trục so với nền xương rồi phẫu thuật cắt…

Trường hợp khớp cắn ngược, móm, khấp khểnh hàm trên được khắc phục bằng niềng răng mặt trong

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hàm trên lộn xộn, khớp cắn ngược, góc nghiêng móm môi dưới trề ra Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: không nhổ răng, kéo lùi toàn hàm dưới để khắc phục…

Trường hợp răng khấp khểnh, khớp cắn sâu được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi hàm trên, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh cả 2 hàm, khớp cắn sâu góc nghiêng không hô, Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ tạo khoảng sắp đều răng và cắm vis di xa toàn…