Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa chìa, góc nghiêng môi hơi nhô, có răng nanh hơi khểnh Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, tạo chỗ sắp đều răng và kéo lùi răng cửa…

Ca răng khấp khểnh, khớp cắn đối đầu được khắc phục bằng niềng răng mắc cài mặt lưỡi, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, răng cửa cắn đối đầu, có 2 răng tụt vào bên trong, khớp cắn hạng III Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ răng tạo khoảng, cắm 4 vis…

Trường hợp hô hàm trên, hàm dưới lộn xộn, góc nghiêng vẩu được niềng răng mặt lưỡi thành công, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa, hàm dưới lộn xộn, góc nghiêng thấy môi nhô ra trước, cằm lùi Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, kéo lủi răng cửa hàm…

Trường hợp răng khấp khểnh, lệch nhân trung hàm trên do thiếu răng, vẩu môi dưới được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đường giữa hàm trên lệch sang trái do thiếu răng số 2 bên trái, hàm dưới lộn xộn, góc nghiêng thấy môi dưới trề ra Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ…

Trường hợp răng khấp khểnh, răng cửa cụp, cười hở lợi, khớp cắn sâu, thiếu 2 răng cửa hàm dưới được khăc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa cụp, khớp cắn sâu, răng lộn xộn, cười hở lợi, hàm dưới thiếu 2 răng cửa, đã làm cầu sứ 3 răng cửa Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: hàm…

Trường hợp răng lộn xộn, răng cửa chìa được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi, không nhổ răng, chỉ mài kẽ và kéo lùi toàn hàm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa khấp khểnh, vênh ra ngoài, răng cửa hơi chìa, nụ cười mất thẩm mỹ Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ răng tạo khoảng, cắm vis kéo lùi toàn…

Trường hợp răng khấp khểnh nặng, khớp cắn ngược, móm được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi hai rãnh, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng, cắn ngược răng cửa, góc nghiêng thấy môi dưới trề, móm Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng tạo khoảng sắp đều răng hai hàm, chỉnh…

Trường hợp vẩu, răng chìa, khớp cắn sâu, răng lộn xộn được niềng răng thành công bằng mắc cài mặt lưỡi tự đóng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hàm trên chìa, khớp cắn sâu, răng hàm dưới lộn xộn, góc nghiêng thấy môi vẩu Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, hàm trên cắm 2…

Trường hợp tái phát sau niềng răng mặt ngoài, răng thưa, khớp cắn sâu, được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đã niềng răng mặt ngoài cách đây vài năm, hiện vẫn còn răng bị xoay, có khe thưa, khớp cắn sâu Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: sắp đều lại răng, đóng…