Niềng răng mắc cài mặt trong điều trị một ca răng lộn xộn, hô, có nhổ răng hoàn thành sau hơn 1 năm only

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, răng cửa chìa, đường giữa 2 hàm lệch nhau, góc nghiêng thấy môi nhô nhiều

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, tạo chỗ sắp đều răng và kéo lùi răng cửa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, khách hàng không muốn mài kẽ để giảm lỗ tam giác đen

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết chìa, cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô

Share:

Trả lời