Ca niềng răng mắc cài mặt lưỡi khắc phục răng lộn xộn, hô, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh cả 2 hàm, răng cửa chìa, góc nghiêng vẩu môi

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng tạo khoảng sắp đều răng và kéo lùi răng cửa giảm hô

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, độ cắn trùm cắn chìa bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết chìa, hết khấp khểnh, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng môi đỡ vẩu

Share:

Trả lời