Một ca hô, răng lộn xộn, khớp cắn sâu, lệch đường giữa được giải quyết nhanh gọn bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô, môi nhô ra trước, răng lộn xộn và chìa, khớp cắn sâu, đường giữa 2 hàm không trùng nhau

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng kéo lùi răng cửa, hàm trên cắm 2 vis

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, đường giữa 2 hàm trùng nhau

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, hết cắn sâu, hết lệch đường giữa 2 hàm, răng hết chìa, góc nghiêng không còn hô

Share:

Trả lời