Một trường hợp khớp cắn ngược, răng lộn xộn được khắc phục bằng niềng răng mặt lưỡi sau 16 tháng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hàm trên lộn xộn, hàm dưới khá đều, khớp cắn ngược, góc nghiêng móm môi dưới trề ra Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ răng khôn, mài kẽ răng tạo…

Một ca khớp cắn ngược, khấp khểnh nặng, vẩu, mất răng hàm được niềng răng thành công bằng mắc cài mặt trong 2 rãnh

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng, nụ cười xấu, mất 1 răng số 6 hàm dưới, góc nghiêng vẩu, khớp cắn ngược Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 3 răng số 4, tạo…

Trường hợp khớp cắn ngược, móm, khấp khểnh hàm trên được khắc phục bằng niềng răng mặt trong

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hàm trên lộn xộn, khớp cắn ngược, góc nghiêng móm môi dưới trề ra Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: không nhổ răng, kéo lùi toàn hàm dưới để khắc phục…

Trường hợp khớp cắn ngược, móm được niềng răng mắc cài mặt lưỡi thành công bằng phương pháp di xa toàn hàm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn ngược, hàm trên khấp khểnh, góc nghiêng móm, môi dưới nhô r Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: cắm vis kéo lùi toàn bộ hàm dưới để khắc phục cắn…

Ca khớp cắn ngược, móm, được khắc phục bằng niềng răng mặt trong hàm trên pha lê hàm dưới, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn ngược, góc nghiêng thấy móm do môi dưới trề ra Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ tạo khoảng dàn đều răng, cắm 2 vis hàm dưới kéo lùi…

Trường hợp răng khấp khểnh nặng, khớp cắn ngược, móm được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi hai rãnh, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng, cắn ngược răng cửa, góc nghiêng thấy môi dưới trề, móm Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng tạo khoảng sắp đều răng hai hàm, chỉnh…

Niềng răng mặt trong khắc phục móm, khớp cắn ngược bằng phương pháp di xa toàn hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng khớp cắn ngược, cười không thấy hàm trên, góc nghiêng móm, đường giữa hàm dưới lệch sang phải Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: không nhổ răng,…

Trường hợp răng lộn xộn, khớp cắn ngược, răng số 7 hàm dưới bị đổ được khắc phục bằng niềng răng mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hơi lộn xộn, khớp cắn ngược, góc nghiêng thấy môi dưới trề ra, răng số 7 hàm dưới đổ vào trong Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ tạo khoảng…

Niềng răng thưa, khớp cắn ngược, móm bằng mắc cài mặt lưỡi, kéo lùi toàn hàm dưới dùng minivis

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa thưa, khớp cắn ngược, góc nghiêng móm, môi dưới trề Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: không nhổ răng, kéo lùi toàn hàm dưới bằng minivis để giải quyết khớp…

Niềng răng mặt trong điều trị răng lộn xộn, khớp cắn ngược, móm không cần nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh lộn xộn nhiều, khớp cắn ngược, răng cửa hàm trên nằm trong hàm dưới, đường giữa 2 hàm lệch nhau, góc nghiêng môi dưới trề ra Phương án niềng răng mắc…

Ca khớp cắn ngược, răng lộn xộn, môi dưới trề được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên lộn xộn, khớp cắn ngược, tương quan khớp cắn hạng III, góc nghiêng hơi móm do môi dưới trề ra Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: không nhổ…

Niềng răng điều trị móm, khớp cắn ngược , khấp khểnh với mắc cài mặt lưỡi áp dụng phương pháp cắm vis kéo lùi toàn hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng khớp cắn ngược, hàm trên nằm trong hàm dưới, răng lộn xộn, đường giữa 2 hàm lệch nhau, góc nghiêng móm, cằm và môi dưới nhô ra Phương án…

Niềng răng móm, khớp cắn ngược bằng mắc cài mặt lưỡi dùng phương pháp kéo lùi toàn hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn ngược, hàm dưới nằm ngoài hàm trên, môi dưới trề ra Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: kéo lùi toàn hàm dưới bằng minivis, chỉ nhổ răng khôn không nhổ…

Ca niềng răng mắc cài mặt trong khắc phục móm, khớp cắn ngược, răng thưa cho khách hàng thiếu 1 răng cửa hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn ngược, răng cửa hàm dưới thưa và phủ ra ngoài hàm trên, thiếu 1 răng cửa dưới Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: sắp đều răng, đẩy răng cửa hàm…

Niềng răng mặt trong hàm trên điều trị một ca móm nặng, răng lộn xộn, đã nhổ răng nanh hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh, khớp cắn ngược, góc nghiêng bị móm, cằm và môi dưới trền ra, đã nhổ răng nanh hàm trên bên phải nên đường giữa hàm trên lệch sang phải Phương án…