Ca niềng răng mắc cài mặt trong điều trị răng khấp khểnh, hô, khớp cắn sâu cho khách hàng thiếu răng cửa hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô, cằm lẹm, răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu, hàm dưới thiếu 1 răng cửa, đường giữa lệch Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 3 răng số…

Trường hợp niềng răng hỏng khớp cắn sâu không đóng được khoảng được sửa lại bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng đang niềng dở nơi khác được 2 năm mà chưa xong, khớp cắn sâu, khoảng nhổ răng không kéo khít, mặt vẫn vẩu Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: tháo…

Một ca răng lộn xộn, khớp cắn sâu được sắp đều thành công bằng mắc cài mặt trong, nhổ 2 răng hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh lộn xộn cả 2 hàm, hàm trên thiếu chỗ nhiều, khớp cắn sâu Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng hàm trên tạo khoảng sắp đều lại…

Một ca hô, răng lộn xộn, khớp cắn sâu, lệch đường giữa được giải quyết nhanh gọn bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô, môi nhô ra trước, răng lộn xộn và chìa, khớp cắn sâu, đường giữa 2 hàm không trùng nhau Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng kéo…

Trường hợp răng khấp khểnh nặng, lệch đường giữa được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng, đường giữa hàm dưới lệch sang trái nhiều, cười mất thẩm mỹ Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: không nhổ răng, mài kẽ kết hợp di xa toàn…

Một ca hô hàm nặng, khớp cắn sâu, răng khấp khểnh được điều trị chỉnh nha mặt lưỡi kết hợp phẫu thuật cắt hàm thành công

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm nặng, cằm lẹm, khớp cắn sâu, răng hơi lộn xộn Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ răng để dựng thẳng trục so với nền xương rồi phẫu thuật cắt…

Niềng răng mặt trong cứu một ca niềng răng mắc cài sứ nơi khác bị hỏng, khớp cắn sâu không đóng được khoảng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đang niềng dở mắc cài sứ ở nha khoa khác, đã nhổ 4 răng nhưng khớp cắn sâu, kéo mãi không khít và vẫn hô Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: làm…

Một trường hợp hô hàm trên, khớp cắn rất sâu được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi đa rãnh, nhổ 2 răng hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng thấy hô phần môi trên, khó ngậm kín môi, răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu nặng hàm dưới lộn xộn Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2…

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô khá nặng, cằm lẹm, khớp cắn sâu Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, hàm trên cắm 2 vis để kéo vào nhiều nhất có…

Trường hợp răng khấp khểnh, khớp cắn sâu được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi hàm trên, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh cả 2 hàm, khớp cắn sâu góc nghiêng không hô, Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ tạo khoảng sắp đều răng và cắm vis di xa toàn…

Trường hợp hô, cung hàm méo, khớp cắn sâu được khắc phục thành công bằng mắc cài mặt lưỡi, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng thấy môi nhô, răng chìa, khớp cắn sâu, cung hàm bên phải bị đổ vào trong Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nong rộng cung hàm, nhổ 4 răng, kéo…

Trường hợp hô, răng khấp khểnh, khớp cắn sâu được giải quyết bằng mắc cài mặt lưỡi Hàn Quốc, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hàm dưới lộn xộn, hàm trên chìa, khớp cắn sâu, góc nghiêng thấy môi nhô ra, cằm lẹm Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi…

Trường hợp răng khấp khểnh, răng cửa cụp, cười hở lợi, khớp cắn sâu, thiếu 2 răng cửa hàm dưới được khăc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa cụp, khớp cắn sâu, răng lộn xộn, cười hở lợi, hàm dưới thiếu 2 răng cửa, đã làm cầu sứ 3 răng cửa Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: hàm…

Trường hợp hô, cười hở lợi, khớp cắn sâu được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi hàm trên, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng vẩu, răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu, cười hở lợi Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, hàm trên cắm 2…

Trường hợp vẩu, răng chìa, khớp cắn sâu, răng lộn xộn được niềng răng thành công bằng mắc cài mặt lưỡi tự đóng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hàm trên chìa, khớp cắn sâu, răng hàm dưới lộn xộn, góc nghiêng thấy môi vẩu Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, hàm trên cắm 2…

Trường hợp khớp cắn hạng 2, cắn sâu, hàm trên chìa được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi, dùng phương pháp di xa không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hàm trên chìa, răng hơi lộn xộn, khớp cắn sâu, tương quan khớp cắn hạng II Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: không nhổ răng, mài kẽ răng tạo khoảng và kéo…

Trường hợp răng lộn xộn, khớp cắn sâu được niềng răng mặt lưỡi thành công bằng phương pháp mài kẽ và di xa, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, khấp khểnh, nụ cười mất thẩm mỹ, khớp cắn sâu Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ răng tạo khoảng sắp đều răng, cắm 2 vis hàm trên…

Trường hợp tái phát sau niềng răng mặt ngoài, răng thưa, khớp cắn sâu, được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đã niềng răng mặt ngoài cách đây vài năm, hiện vẫn còn răng bị xoay, có khe thưa, khớp cắn sâu Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: sắp đều lại răng, đóng…

Trường hợp răng khấp khểnh, khớp cắn sâu được niềng răng mặt lưỡi thành công không cần nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh lộn xộn, khớp cắn sâu, nụ cười mất tự tin Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ răng tạo khoảng sắp đều răng, làm phẳng cung răng Kết…