Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm, khớp cắn sâu, răng cửa hàm trên chìa ra nhiều so với hàm dưới, lệch đường giữa hai hàm với nhau Phương án niềng răng mặt trong: nhổ 3 răng số 4…