Một trường hợp hô hàm trên, khớp cắn rất sâu được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi đa rãnh, nhổ 2 răng hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng thấy hô phần môi trên, khó ngậm kín môi, răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu nặng hàm dưới lộn xộn Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2…

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô khá nặng, cằm lẹm, khớp cắn sâu Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, hàm trên cắm 2 vis để kéo vào nhiều nhất có…

Trường hợp răng khấp khểnh, răng cửa cụp, cười hở lợi, khớp cắn sâu, thiếu 2 răng cửa hàm dưới được khăc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa cụp, khớp cắn sâu, răng lộn xộn, cười hở lợi, hàm dưới thiếu 2 răng cửa, đã làm cầu sứ 3 răng cửa Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: hàm…

Trường hợp vẩu, răng chìa, khớp cắn sâu, răng lộn xộn được niềng răng thành công bằng mắc cài mặt lưỡi tự đóng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hàm trên chìa, khớp cắn sâu, răng hàm dưới lộn xộn, góc nghiêng thấy môi vẩu Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, hàm trên cắm 2…

Trường hợp khớp cắn hạng 2, cắn sâu, hàm trên chìa được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi, dùng phương pháp di xa không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hàm trên chìa, răng hơi lộn xộn, khớp cắn sâu, tương quan khớp cắn hạng II Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: không nhổ răng, mài kẽ răng tạo khoảng và kéo…

Trường hợp tái phát sau niềng răng mặt ngoài, răng thưa, khớp cắn sâu, được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đã niềng răng mặt ngoài cách đây vài năm, hiện vẫn còn răng bị xoay, có khe thưa, khớp cắn sâu Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: sắp đều lại răng, đóng…

Trường hợp răng lộn xộn, khớp cắn sâu được niềng răng mặt lưỡi thành công bằng phương pháp mài kẽ và di xa, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, khấp khểnh, nụ cười mất thẩm mỹ, khớp cắn sâu Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ răng tạo khoảng sắp đều răng, cắm 2 vis hàm trên…

Niềng răng mặt trong sửa lại một ca niềng răng mắc cài sứ mặt ngoài bị hỏng, khớp cắn sâu, ko đóng khoảng được

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đã niềng tại một nha khoa khác tại Sài Gòn hơn 1 năm nhưng hàm trên chưa khít hết khoảng, khớp cắn vẫn sâu, hàm dưới bong gần hết mắc cài Phương án niềng…

Niềng răng mặt lưỡi sửa lại một ca đã niềng răng mặt ngoài bị hỏng, răng vẫn chìa, khớp cắn vẫn sâu

Tình trạng trước khi niềng răng tại Trung tâm Niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đã từng niềng răng mặt ngoài cách đây vài năm, hiện tại răng cửa hàm trên chìa hẳn ra ngoài, khớp cắn sâu, tương quan khớp cắn loại II Phương án niềng răng mắc…

Trường hợp hô, cằm lẹm, khớp cắn sâu được niềng răng thành công bằng mắc cài mặt lưỡi hai rãnh, nhổ 3 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa trên chìa, khớp cắn sâu, mất 1 răng hàm dưới, góc nghiêng hô nhiều, răng lộn xộn, đường giữa 2 hàm lệch nhau Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ…

Trường hợp răng cửa hàm trên chìa nhiều, răng lộn xộn, khớp cắn sâu được khắc phục bằng niềng răng mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa hẳn ra ngoài, góc nghiêng hô, răng lộn xộn, khớp cắn sâ Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: khách hàng muốn nhổ ít răng, nên bác sĩ…