Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng thấy góc nghiêng bị hô, cằm lẹm, môi nhô, khi cười thấy mồm toàn răng, răng cửa hàm trên chìa, răng cửa hàm dưới lộn xộn Phương án niềng răng mặt trong:…

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm, khớp cắn sâu, răng cửa hàm trên chìa ra nhiều so với hàm dưới, lệch đường giữa hai hàm với nhau Phương án niềng răng mặt trong: nhổ 3 răng số 4…

Niềng răng hô, thưa bằng mắc cài mặt lưỡi

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: thưa 2 răng cửa, răng hai hàm đều chìa, góc nghiêng bị hô, cằm lẹm môi nhô Phương án niềng răng mặt trong: nhổ 4 răng số 4 để tạo khoảng kéo lui răng…