Niềng răng hô, thưa bằng mắc cài mặt lưỡi

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: thưa 2 răng cửa, răng hai hàm đều chìa, góc nghiêng bị hô, cằm lẹm môi nhô Phương án niềng răng mặt trong: nhổ 4 răng số 4 để tạo khoảng kéo lui răng…