Niềng răng mặt trong chữa hô, lộn xộn nhẹ, hoàn thành sau gần 2 năm

Tình trạng trước khi niềng răng mặt trong: răng hai hàm đều chìa, môi hơi nhô, răng lộn xộn nhẹ.

Phương án niềng răng mặt trong: nhổ 3 răng số 4 và 1 răng số 6 đã chữa tủy làm chụp sứ để tạo khoảng sắp đều răng và giảm hô. Dùng mắc cài mặt lưỡi tự buộc In-Ovation L (Mỹ).

Kết quả niềng răng mặt trong: răng đều đẹp, khớp cắn lồng múi tốt, cung duy trì dán ở cả hai hàm. Nụ cười và góc nghiêng hài hòa.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mặt trong: răng thẳng hơn ban đầu, môi đỡ nhô hơn, nụ cười hài hòa hơn do răng thu vào. Góc nghiêng thấy mũi và cằm cao hơn.

Share:

Trả lời