Niềng răng mặt trong chữa hô, khấp khểnh thành công

Một bạn nữ 26 tuổi đến tư vấn niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu bác sĩ Việt Anh để cải thiện tình trạng răng khấp khểnh, lộn xộn, khớp cắn ngược và hô. Tình trạng răng ban đầu của bạn khá tệ, có một chiếc đã bị sâu hỏng. Vì đã đi làm nên bạn muốn phương pháp niềng mặt trong để không bị lộ.

Phương án niềng răng mặt trong là nhổ 4 chiếc răng số 4 (trong đó có 1 chiếc bị sâu hỏng) để tạo khoảng sắp đều răng và kéo răng cửa vào giảm hô. Hàm trên sẽ kéo lui tối đa bằng 2 minivis.

Sau 2,5 năm niềng răng mặt trong, ca niềng đã hoàn tất. Các răng được sắp xếp đều đặn, cân đối, lồng múi tốt, không còn tình trạng cắn ngược. Răng đỡ chìa, nên môi thu vào, không còn bị hô. Cung duy trì dán ở cả hai hàm để giữ ổn định lâu dài.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mặt trong: răng đều hơn, nụ cười tự tin hơn do răng được kéo thẳng. Góc nghiêng giảm hô khá nhiều, hiện tại rất hài hòa.

Share:

Trả lời