Niềng răng mặt trong chữa hô hàm trên, khớp cắn rất sâu trong gần 2 năm

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm trên, răng cửa trên chìa hẳn ra ngoài, môi trên nhô, cằm lẹm, khớp cắn rất sâu, hàm trên che hoàn toàn hàm dưới. Răng cửa dưới lộn xộn.

Phương án niềng răng mặt lưỡi: nhổ 2 răng 4 hàm trên để kéo lui răng cửa trên và 2 răng 8 hàm dưới để tạo khoảng sắp đều hàm dưới. Dùng mắc cài mặt lưỡi CLB đa rãnh.

Kết quả niềng răng mặt lưỡi: răng đều đẹp, răng cửa trên được kéo thẳng, không bị cụp, khớp cắn lồng múi ổn định, cung duy trì dán ở cả hai hàm. Nụ cười và góc nghiêng đều tốt.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mặt trong: răng hàm trên được kéo thẳng, khớp với răng cửa dưới, khớp cắn không còn bị sâu. Nụ cười hài hòa hơn do 2 răng cửa không còn bị vểnh ra. Góc nghiêng đẹp hơn, môi trên thu vào, cằm nhìn dài hơn.

Share:

Trả lời