Cung tiện ích trong Niềng răng mặt trong

Việc đánh lún các răng cửa hàm dưới ở những bệnh nhân khớp cắn sâu là một thử thách thực sự, không chỉ ở thiếu niên mà cả ở người lớn nữa. Trong những trường hợp này, cung tiện ích mặt trong được khuyến cáo sử dụng và dễ kiểm soát.

Cung tiện ích mặt trong sử dụng để niềng răng mặt trong hiệu quả được bẻ từ dây blue Elgiloy 0.016″ × 0.016″ tương tự như Niềng răng mặt ngoài, được thiết kế bởi Ricketts nhiều năm trước đây. Nên kích hoạt bằng cách bẻ tip back (nghiêng xa) 15° tại phía gần so với răng hàm lớn thứ nhất (Hình 1).

Hình 1 Cung tiện ích mặt trong hàm dưới

Vai trò của cung tiện ích đó là giúp chúng ta đánh lún các răng cửa dưới một cách dễ dàng và có kiểm soát (Hình 2).

Hình 2 Cung tiện ích hàm dưới đã được lắp

Để duy trì sự thẳng hàng của các răng hàm nhỏ và răng nanh, cần đặt dây cung phân đoạn SS 0.016″ bao gồm cả răng hàm lớn thứ hai nhằm duy trì sự sắp đều răng ở phía sau (Hình 3).

Hình 3 Dây cung phân đoạn SS 0.016″ để giữ cho các răng hàm nhỏ và răng nanh thẳng hàng

Như vậy, hệ thống dây cung để đánh lún răng cửa dưới bao gồm một cung tiện ích cùng với hai dây cung phân đoạn (Hình 4).

Hình 4  Hai dây cung phân đoạn đã được lắp cùng với cung tiện ích, trước khi kích hoạt

So sánh trước và sau khi kích hoạt cho thấy tác động của cung tiện ích. Mức độ lún có thể được quyết định dựa vào kế hoạch điều trị (Hình 5).

Hình 5 Trước và sau khi kích hoạt cung tiện ích

Kết luận: Để đạt được kết quả niềng răng đúng như bạn mong đợi, ngoài việc bạn phải tìm tới bác sỹ lành nghề với kỹ thuật cao, chính sự quyết tâm có được hàm răng đẹp cũng chính là động lực để bạn không ăn những vật quá cứng, làm ảnh hưởng tới quá trình niềng răng.
Bệnh cạnh đó, việc vệ sinh răng miệng khi niềng răng cũng là một vấn đề bạn cần lưu ý, vì một hàm răng đẹp, hãy cố lên nha!

Share:

Trả lời