Ca niềng răng mắc cài mặt trong điều trị răng khấp khểnh, hô, khớp cắn sâu cho khách hàng thiếu răng cửa hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô, cằm lẹm, răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu, hàm dưới thiếu 1 răng cửa, đường giữa lệch Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 3 răng số…

Trường hợp niềng răng hỏng khớp cắn sâu không đóng được khoảng được sửa lại bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng đang niềng dở nơi khác được 2 năm mà chưa xong, khớp cắn sâu, khoảng nhổ răng không kéo khít, mặt vẫn vẩu Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: tháo…

Một ca hô, răng khểnh, chìa được khắc phục bằng chỉnh nha mắc cài mặt trong hoàn thành sau hơn 1 năm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh, răng cửa chìa, đường giữa 2 hàm lệch nhau, góc nghiêng vẩu khá nặng Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, tạo chỗ kéo lùi răng cửa…

Một ca khớp cắn ngược, khấp khểnh nặng, vẩu, mất răng hàm được niềng răng thành công bằng mắc cài mặt trong 2 rãnh

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng, nụ cười xấu, mất 1 răng số 6 hàm dưới, góc nghiêng vẩu, khớp cắn ngược Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 3 răng số 4, tạo…

Trường hợp hô hàm trên, răng khấp khểnh, lệch đường giữa được khắc phục bằng niềng răng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng thấy vẩu môi, răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu, đường giữa 2 hàm không trùng nhau Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, hàm trên cắm…

Một trường hợp hô, lộn xộn, lệch đường giữa 2 hàm được điều trị bằng mắc cài mặt lưỡi 3D, có nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng thấy môi nhô, răng cửa chìa, hàm dưới hơi lộn xộn, đường giữa 2 hàm lệch nhau Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi…

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa chìa, góc nghiêng môi hơi nhô, có răng nanh hơi khểnh Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, tạo chỗ sắp đều răng và kéo lùi răng cửa…

Niềng răng mắc cài mặt trong điều trị một ca răng lộn xộn, hô, có nhổ răng hoàn thành sau hơn 1 năm only

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, răng cửa chìa, đường giữa 2 hàm lệch nhau, góc nghiêng thấy môi nhô nhiều Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, tạo chỗ sắp đều răng…

Một ca hô, răng lộn xộn, khớp cắn sâu, lệch đường giữa được giải quyết nhanh gọn bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô, môi nhô ra trước, răng lộn xộn và chìa, khớp cắn sâu, đường giữa 2 hàm không trùng nhau Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng kéo…

Trường hợp vẩu, răng chìa có nụ cười và góc nghiêng hoàn hảo sau khi niềng răng mắc cài mặt lưỡi nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa chìa, nụ cười thiếu tự tin, góc nghiêng môi nhô nhiều, cằm lùi, răng hơi thưa Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi răng…

Một ca hô hàm nặng, khớp cắn sâu, răng khấp khểnh được điều trị chỉnh nha mặt lưỡi kết hợp phẫu thuật cắt hàm thành công

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm nặng, cằm lẹm, khớp cắn sâu, răng hơi lộn xộn Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ răng để dựng thẳng trục so với nền xương rồi phẫu thuật cắt…

Niềng răng mặt trong cứu một ca niềng răng mắc cài sứ nơi khác bị hỏng, khớp cắn sâu không đóng được khoảng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đang niềng dở mắc cài sứ ở nha khoa khác, đã nhổ 4 răng nhưng khớp cắn sâu, kéo mãi không khít và vẫn hô Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: làm…

Một ca hô góc nghiêng, răng cửa chìa nhiều, khấp khểnh được khắc phục hoàn toàn bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa 2 hàm đều chìa, răng khấp khểnh, cười không được tự tin, góc nghiêng môi nhô nhiều Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi…

Một trường hợp hô hàm trên, khớp cắn rất sâu được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi đa rãnh, nhổ 2 răng hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng thấy hô phần môi trên, khó ngậm kín môi, răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu nặng hàm dưới lộn xộn Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2…